Veelgestelde vragen

Een antwoord op alle vaak gestelde vragen over rijden op gas vind je hier.

Krijg ik premies wanneer ik voor aardgas kies?

Ontdek de premies

Wat betekent het vrijmaken van de energiemarkt voor mij?

De levering van je aardgas gebeurt door een leverancier die je sinds de vrijmaking van de energiemarkt vrij kan kiezen.
Om je te helpen bij je keuze, kan je de tarieven van de leveranciers in jouw regio vergelijken.

De distributienetbeheerders bouwen, beheren en onderhouden voor een bepaald grondgebied het distributienet voor aardgas (en elektriciteit).

Mag ik een toestel uit Nederland in België installeren?

Nee. In Nederland zijn er toestellen op de markt die niet behoren tot de toegelaten categorieën in België. Het is bijgevolg wettelijk verboden om deze toestellen in België te installeren. Zelfs als ze “aangepast” zijn om toch in België te functioneren.

Op welke plaatsen mag ik een open toestel (Type B) installeren? En waar niet?

Niet opstellen in:

 • Slaapkamer
 • Badkamer
 • Stortbadruimte
 • Opschikkamer 

Het toestel mag wel in een kast, muurkast, bergruimte of gelijkwaardige ruimte staan. Op voorwaarde dat zowel de opstellingsruimte als de ruimte waarin ze uitmondt, voldoen aan de toestelgebonden eisen.
 
Als de opstellingsruimte (kast, muurkast of dergelijke) van een toestel niet in verbinding staat met de ruimte waarin ze is aangebracht, dan hoef je geen bijkomende voorzieningen te treffen voor de ruimte waarin de kast of de muurkast is aangebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afgesloten kast waarin de verbrandingslucht via een kanaal rechtstreeks van buiten aangevoerd wordt en waarin zich ook het afvoerkanaal voor de verbrandingsproducten bevindt.

Mag een verzegelde gasmeter ontzegeld worden zonder toestemming van de distributienetbeheerder?

Zonder formeel contract met de DNB mag een verzegelde gasmeter of een drukmeetnippel op de meterkraan NOOIT ontzegeld worden. Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, kunnen zware sancties tegen de overtreder worden uitgesproken.

Is er verluchting nodig in het lokaal waar de gasmeter opgesteld staat?

De gasmeter moet opgesteld worden in een droge ruimte die steeds toegankelijk is en die verlucht is door een efficiënte en bestendige natuurlijke bovenverluchting – GEEN mechanische verluchting. Deze bovenverluchting bevindt zich in het hoogste gedeelte van deze ruimte en mondt uit:

 • Ofwel direct in de buitenlucht, eventueel via een verluchtingskanaal
 • Ofwel in een gemeenschappelijke ruimte die een rechtstreekse verluchting naar buiten heeft 

Als er in de ruimte niet afsluitbare, voldoende grote openingen aanwezig zijn aan de bovenzijde van de ruimte (bv. de omlijsting van een garagepoort, een oude kolenhelling…), dan mag je deze beschouwen als verluchting.

Welke afstand moet ik respecteren tussen de gasmeter en mijn ketel?

Je gasmeter moet buiten het stralingsbereik van elk warmteproducerend toestel geplaatst zijn (minimaal 1,50 m afstand). Als dit niet kan, moet je zorgen voor een beschermende afscheiding.

Hoe moet ik de gasmeter in mijn woning laten openzetten?

Je distributienetbeheerder sluit je aan op het aardgasnetwerk en opent je aardgasmeter. Hij heeft hiervoor het conformiteitsattest (art. 48) nodig dat je installateur invult.
 
Is de installatie niet gebeurd door een Cerga-installateur, dan vraagt de distributienetbeheerder daarnaast ook nog een positief controleverslag afgeleverd door een erkend controleorganisme. Dit kost je tijd en geld. Je moet een afspraak regelen met de controleur en je betaalt de keuring (ongeveer € 150 per installatie).
 
Is de installatie wel uitgevoerd door een Cerga-installateur, dan is die bijkomende controle niet nodig. De distributienetbeheerder zal de gasmeter openstellen op basis van het attest.

Waarom zou ik werken met een Cerga-installateur?

 • Erkende technische opleiding
 • Jaarlijkse bijscholing
 • Eersteklas advies
 • Installatie volgens strikte veiligheidsnormen
 • Geen bijkomende controle nodig
 • Voorwaarde voor premies 

Vind een Cerga-installateur in jouw buurt.

Ik ben aardgasinstallateur. Waarom zou ik mij laten erkennen als Cerga-installateur?

De gassector en de beroepsverenigingen van installateurs stelden de erkenning op punt.
 
Bedoeling is onder andere:

 • De veiligheid van de aardgasbinneninstallaties te verbeteren
 • De deskundigheid van de installateurs op een hoog peil te brengen én te houden door jaarlijkse bijscholing 

Als installateur ben je niet verplicht je te laten erkennen als Cerga-installateur, maar het biedt wel grote voordelen:

 • Je klant moet geen beroep doen op een controle-organisme vooraleer de distributienetbeheerder de gasmeter opent
 • Gasmaatschappijen bieden je commerciële acties en voordelen
 • Naambekendheid: klanten kunnen je opzoeken via de site van KVBG
 • Je kan het Cerga-label gebruiken op je bestelwagen, auto of briefpapier

Wat moet ik doen wanneer het over een appartementsgebouw gaat?

Bouw je een appartementsgebouw of laat je het renoveren? Of wil je gewoon overschakelen op aardgas? Neem van bij het uitwerken van je plannen contact op met je netbeheerder. Het gaat nu immers om een collectieve aansluiting waarvoor een gemeenschappelijke ruimte voor de gasmeters nodig is, of twee ruimten wanneer een ontspancabine nodig is. Alles hangt af van het vermogen van de installatie. 
 

Wat als ik huurder ben en wil verhuizen?

Verhuis je binnenkort naar een huurwoning waar al een gasaansluiting is? Laten we even samenvatten wat je dan moet doen. Voor je elektriciteitsaansluiting moet je trouwens dezelfde stappen zetten.

 • Contacteer je huidige gasleverancier een maand van tevoren. Hij zal je exact vertellen wat je moet doen
 • Zorg ervoor dat de gasaansluiting opnieuw geopend is op je nieuwe adres
 • Noteer op de dag van je verhuis de meterstanden op de verhuisformulieren. Doe dat zowel voor je oude als je nieuwe adres. Je laat die formulieren het best ook tekenen door de vorige bewoner (voor je nieuwe adres) of de nieuwe bewoner (voor je oude adres). Zo vermijd je discussies. Stuur die formulieren zo snel mogelijk naar je leverancier. Je ontvangt dan de eindafrekening voor je oude adres en nieuwe voorschotfacturen voor je nieuwe adres
 • Verhuis je binnenkort naar een nieuwbouw? Dan helpen wij je om je aardgasaansluiting in orde te maken. Ontdek onze handige tips voor installatie en onderhoud bij een nieuwbouwwoning.

Ik ben architect of aannemer. Welke aardgasmogelijkheden kan ik mijn klanten aanbieden?

Of het nu gaat om een woning of een combinatie met hernieuwbare energie, je kunt je klanten haast oneindig veel keuzes aanbieden. Check de toepassingsmogelijkheden van aardgas hier.

Ik ben architect of aannemer. Is aardgas goed voor de portemonnee van mijn klant?

Aardgas is niet alleen een interessante keuze voor het milieu, maar ook voor het budget van je klant. De installatie en het onderhoud zijn erg voordelig en bovendien bespaart hij op zijn energiekosten. Klik hier voor een overzicht van de kosten.

Ik ben architect of aannemer. Mijn klant wil overstappen op aardgas. Wat moet hij doen?

Vertel je klant dat hij deze stappen moet zetten om zijn woning aan te sluiten op aardgas. Wanneer het om een nieuw appartementsgebouw gaat, neem je best contact op met de netbeheerder vóór je het project in de steigers zet, want vaak zijn er specifieke vereisten (enige aansluiting, lokaal voor de meters…).

Ik ben architect of aannemer. Hoe moet mijn klant een gastoestel installeren?

Aardgastoestellen zijn eenvoudig te installeren. Je klant doet best beroep op een erkend Cerga-installateur

Wat is CNG?

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengedrukt gas. Dit gas wordt onder druk, tegen 200 bar, in de tank van je wagen geïnjecteerd.

Is gas een milieuvriendelijke optie?

Absoluut. CNG heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit en je gezondheid waardoor het bijdraagt aan onze strijd tegen de klimaatopwarming:

 • -77% fijn stof (t.o.v. diesel)
 • -90% stikstofoxyden (NOx)
 • -11% CO2
 • Dankzij biogas rijden we straks op 100% hernieuwbare energie

Bestaat er een oplossing op gas voor alle vervoersmiddelen?

Gas als brandstof is geschikt voor personenwagens, bestelwagens en bussen als CNG (Compressed Natural Gas) maar ook voor vrachtwagens en boten in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas).

Moet ik zelf nog iets installeren om op gas te kunnen rijden?

Nee, bij zowat alle voertuigen op gas is de CNG-technologie in de fabriek al ingebouwd.

Wil je een bestaand voertuig ombouwen naar CNG of je rijbereik vergroten? Dan kan je een extra gastank in de koffer laten installeren door een gecertificeerd installateur.

Wat is het verschil tussen CNG EN LPG?

CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’. Het is puur gas dat onder druk is gebracht.

LPG is de afkorting van ‘Liquefied Petroleum Gas’. Het is een mengsel van restgassen uit olieraffinage.

De belangrijkste verschillen:

 • CNG is onder druk gebracht met 200 bar, de tankdruk van LPG is slechts 7,5 bar
 • Een wagen die geschikt is voor LPG kan dus geen CNG tanken en andersom.
 • CNG is goed voor 35% minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof t.o.v. LPG
 • CNG is lichter dan lucht terwijl LPG zwaarder is dan lucht. Daardoor blijft LPG boven de grond hangen. Als CNG per ongeluk vrijkomt, lost het meteen op in de atmosfeer. Precies daarom zijn enkel CNG-wagens welkom in ondergrondse parkings.

Rijden ze in andere landen ook op gas?

Al meer dan 1,4 miljoen Europeanen rijden op gas en dat aantal blijft groeien. Vooral in Zweden, Italië en Duitsland zijn wagens op gas populair.

Zweden spant daarbij de kroon. Het land is altijd vooruitstrevend geweest wat betreft milieukwesties en koos van bij het begin voor biomethaan. Vandaag rijdt 60% van de Zweedse voertuigen op gas. Om dit mogelijk te maken, bouwde Zweden een breed netwerk van productiesites en bevoorradingsstations voor biogas uit over het hele land. Grote steden bouwden zelfs hun busvloot en hun vuilniswagens om, om op gas te rijden.

Is rijden op gas groener?

Jazeker. Wie zich het CurieuzeNeuzen-onderzoek herinnert, weet vast nog dat stikstof (NOx) erg kwalijk is voor de luchtkwaliteit in onze steden. Het goede nieuws is dat een CNG-wagen tot 90 % minder NOx uitstoot. Rijden op CNG is bovendien ook goed voor 77% minder fijn stof en tot 16% minder CO2.

Daarnaast heeft gas ook onrechtstreeks een positieve invloed op het milieu. CNG stroomt namelijk gewoon via ondergrondse leidingen tot in de tankstations. Er moeten dus geen grote tankwagens de baan op om onze tankstations te bevoorraden met gas.

Mag elke garagist aan een CNG-wagen werken?

Ja. Elke garagehouder mag onderhoudswerken uitvoeren aan je CNG-voertuig. Alleen werken aan het hogedrukgedeelte van de tank moeten door een erkend installateur gebeuren.

Wist je trouwens dat de motor van een CNG-wagen minder snel slijt? Dat komt omdat de verbranding van gas veel schoner is dan van klassieke fossiele brandstoffen. Daardoor blijft er minder residu achter in de motor.

Hoe zit het met de keuring van mijn CNG-voertuig?

In ons land moet élk voertuig te gepasten tijde naar de technische keuring. Daarnaast is er voor CNG-wagens een specifieke keuring waarbij de gastank extra gecontroleerd wordt. Dit moet om de vier jaar gebeuren.

Wanneer moet ik mijn schoorsteen laten reinigen?

Aardgas is de properste fossiele brandstof. Normaal gezien zullen de verbrandingsgassen geen roet afzetten in de schoorsteen, waardoor die lang schoon blijft. Toch ben je verplicht om je schoorsteen te laten reinigen bij het verplichte onderhoud van je CV-ketel.

Als je bent overgeschakeld van een andere brandstof (zoals stookolie) op aardgas, dan moet je je schoorsteen tweemaal grondig laten vegen. Een eerste keer voor de aansluiting van je nieuwe aardgastoestel en een tweede keer na het eerste stookseizoen.

Ben ik verplicht om mijn aardgasinstallatie te laten onderhouden?

De onderhoudsplicht is geregionaliseerd in België.

 • Vlaanderen: sinds 1 juni 2007 ben je wettelijk verplicht om je CV-ketel van meer dan 20 kW om de twee jaar te laten onderhouden
 • Wallonië en Brussel: driejaarlijks onderhoudsplicht 

In Vlaanderen met je het tweejaarlijks onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus. Je doet daarvoor best beroep op je Cerga-installateur.
 
Waaruit bestaat zo een onderhoud?

 • Reinigingsbeurt: de installateur reinigt en controleert zowel het toestel als de schoorsteen (als je er een gebruikt)
 • Verbrandingscontrole: de installateur voert controleproeven uit om de goede werking van je toestel na te gaan
 • Algemeen nazicht: de installateur checkt de algemene staat van je aardgasketel, de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht 

Dankzij een regelmatig onderhoud zorg je ervoor dat het rendement van je toestellen op peil blijft, zodat je jarenlang gerust bent. Bij alle niet-gasvormige brandstoffen (kolen, hout, pellets of stookolie) heeft de installatie een veel intenser onderhoud nodig dan bij aardgas.

Waar vind ik een erkende Cerga-installateur voor het onderhoud?

Vind een Cerga-installateur in jouw buurt.

Waarom moet ik mijn ketel na 15 jaar vervangen?

Na 15 jaar is je oude verwarmingsketel aan vervanging toe. Je zal merken dat het rendement van de moderne aardgasketels sterk is toegenomen. Als je een ketel kiest, ga dan voor een condensatieketel of een hoogrendementsketel.

Ik ben architect of aannemer. Hoe moet mijn klant een gastoestel onderhouden?

Na de installatie vraagt een aardgastoestel weinig onderhoud. Je klant doet voor het onderhoud van zijn toestel best beroep op een Cerga-installateur. Lees hier hoe vaak je klant zijn ketel moet onderhouden.

Welke mogelijkheden biedt aardgas?

Wanneer je voor aardgas kiest, heb je heel wat mogelijkheden. Wil je aardgas voor je verwarming en tegelijk ook voor je warm water? Kies je voor radiatoren of vloerverwarming? Wil je op gas koken? Ontdek alle mogelijkheden van aardgas.

Welke voordelen heb ik als ik kies voor een gesloten toestel?

Gesloten toestellen vereisen geen luchttoevoer in het lokaal en ook geen afvoerkanaal. Er is dus geen enkele uitstoot van verbrandingsproducten in huis mogelijk.
 
Daardoor kan je een gesloten toestel zowat overal installeren. Dat maakt dit type toestel veel flexibeler dan een open toestel. Wil je het installeren in een nieuwbouw, dan hoef je bij het bouwen geen traditionele schoorsteen te voorzien.
 
De verbranding met frisse buitenlucht waarborgt een stabielere verbranding. Dit betekent nog meer rendement en nog minder onderhoud.

Wat is het verschil tussen open en gesloten aardgastoestellen?

Open aardgastoestel
Een open ketel (Type B) heeft een schoorsteen nodig om de verbrandingsgassen af te voeren. De lucht die het toestel nodig heeft voor de verbranding, haalt het uit het lokaal waarin het is opgesteld. Installeer de ketel dus in een goed verluchte ruimte.
 
Gesloten ketel
Een gesloten ketel (Type C) heeft geen schoorsteen nodig, een afvoerbuis volstaat. Daardoor kan je de ketel in principe overal installeren en is hij ook veiliger dan een open toestel. De nodige lucht voor verbranding wordt rechtstreeks van buiten de woning aangevoerd. Ook de afvoer van verbrandingsgassen gebeurt rechtstreeks naar de buitenlucht.

Wat wordt bedoeld met de aanduiding aardgastoestel van Type A, Type B of Type C?

We verdelen aardgastoestellen in drie Types (A, B en C) naargelang de manier waarop de verbranding en de afvoer van de verbrandingsgassen verloopt.

 • Type A: aardgastoestellen met open verbrandingskamer, waarvoor geen schoorsteen of afvoerkanaal nodig is. Bijvoorbeeld je gasfornuis, inbouwkookplaat of oven, je keukengeiser en je aardgaswasdroger
 • Type B: ketels en kachels met een open verbrandingskamer. Je moet deze toestellen aansluiten op een schoorsteen
 • Type C: aardgastoestellen met een gesloten verbrandingskamer. Deze hebben geen traditionele schoorsteen nodig

Waarop moet ik letten om mijn condenserende ketel optimaal te laten werken?

Om tijdens het ganse stookseizoen het hoogste rendement uit je condenserende aardgasketel te halen, heb je best een installatie die permanent op zéér lage ketelwatertemperatuur kan werken. Dit kan bijvoorbeeld bij vloerverwarming of wanneer je traditionele radiatoren kiest die eigenlijk wat te groot zijn voor jouw ruimte. Bespreek je installatie en de verschillende mogelijkheden en voordelen met je Cerga-installateur.
 
Niet alleen je ketel en je installatie zullen een invloed hebben op je energieverbruik en rendement. Je kan zelf een aantal energiebesparende maatregelen voorzien, waarvan isolatie er een is:

 • Isolatie van het dak en de muren
 • Plaatsing van raam- en lijstwerken (vensters en buitendeuren) met superisolerende dubbele beglazing
 • Isolatie van alle leidingen in niet verwarmde lokalen

Ik ben architect of aannemer. Wat als mijn klant niet weet welke verwarmingsketel hij best kiest?

Twijfelt je klant nog over het type ketel? De nieuwste aardgasketels zijn sowieso erg zuinig. Raad hem een condensatieketel of een hoogrendementsketel aan. Klik hier voor een overzicht van de toestellen en fabrikanten.

Wat moet ik doen als ik gas ruik?

Gaslekken komen zelden voor, maar als het toch gebeurt, merk je het aan de geur. Deze geur komt niet van het geurloze aardgas zelf, maar van een geurstof die veiligheidshalve wordt toegevoegd.

 • Zet alle ramen en deuren open, ook als je woning of jouw gebouw niet is aangesloten op het aardgasdistributienet
 • Maak geen vonken en gebruik geen elektrische schakelaars (verlichting, deurbel enz.), lucifers of kaarsen
 • Niet roken
 • Gebruik je gsm of telefoon niet in de woning
 • Sluit de kraan van de aardgasmeter, maar alleen als je dit kan zonder het licht te moeten aansteken
 • Ontruim het gebouw en bel buitenshuis het speciaal oproepnummer van je distributienetbeheerder voor de melding van de gasreuk

Hoe kan ik gevaarlijke situaties vermijden als mijn kinderen per ongeluk de gaskraan van het kooktoestel opendraaien?

Je kan in dat geval best een kooktoestel plaatsen met een vlambeveiliging op de gasbekken. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de gastoevoer automatisch afgesloten wordt als de gaskraan ongewild opengedraaid wordt (zonder ontsteking van de vlam) of als de vlam zou uitwaaien.

Moet ik als consument een CO-detector plaatsen?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het plaatsen van CO-detectoren in stookplaatsen of meterlokalen.
 
De KVBG vindt het ook geen nuttige investering: het is duur en geeft geen sluitende veiligheid. De gevoeligheid van de detector verloopt bovendien met de tijd, zodat het toestel niet optimaal functioneert en je een vals gevoel van veiligheid hebt. De KVBG raadt eerder aan om te investeren in een degelijke gasinstallatie en een goede verluchting van het lokaal waar het gastoestel is geplaatst. Vraag je Cerga-installateur om raad.

Wat is CO-vergiftiging?

Koolstofmonoxide of CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat door onvolledige verbranding bij gebrek aan zuurstof. Dit komt door onvoldoende verluchting van de ruimte waarin de verbranding gebeurt.

CO bindt zich in het bloed veel sterker aan de hemoglobine dan zuurstof. Op die manier verhindert het dat het bloed de weefsels en organen kan bevoorraden met voldoende zuurstof. Hersenen, hart en ongeboren kinderen zijn hier gevoelig aan. Jammer genoeg is koolstofmonoxide reukloos, zeer gevaarlijk en eist het ieder jaar dodelijke slachtoffers. 

Symptomen

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Pijn in de borst
 • Flauwvallen

Als je de woning of het lokaal verlaat waar het toestel werkt, nemen de klachten zeer snel af of verdwijnen zelfs volledig.

Onrechtstreekse indicatoren

 • Bij een atmosferische brander: vlammen worden langer, gele punten, roetsporen
 • Vervuiling van de warmtewisselaar (doorstroomtoestellen): rode puntjes in de vlam, gloeiende vuilresten 

Oorzaken
Bij open toestellen komt onvolledige verbranding met vorming van CO voor in de volgende situaties:

 • Onvoldoende verse luchttoevoer in het lokaal van opstelling
 • Onvoldoende verse lucht ter hoogte van de aanzuigopeningen voor de primaire lucht bij een atmosferische brander
 • Slechte werking van de brander
 • Onzuivere of verstopte warmtewisselaar
 • Slecht werkende afvoer van de verbrandingsproducten (bv. verstopte schoorsteen)
 • “Oneigenlijk” gebruik (bv. keukengeiser gebruiken om een bad te vullen, keukenfornuis gebruikt als verwarmingstoestel…)
 • Aanwezigheid van mechanische ventilatie (dampkap, droogkast met afvoer…) die een onderdruk doet ontstaan in het lokaal waar het gastoestel staat 

Als u geconfronteerd wordt met CO of CO-vergiftiging: neem contact op met het Antigifcentrum op het nummer 070/245 245.

Waarom is luchttoevoer nodig bij een gastoestel?

De verbranding van aardgas vergt en verbruikt zuurstof (lucht). Deze verbruikte zuurstof moet constant vervangen worden. Daarom moet je ervoor zorgen dat er een permanente luchttoevoer is naar de opstellingsruimte van het toestel. Indien je onvoldoende verluchting voorziet, kan dat resulteren in wat men noemt een onvolledige verbranding. Een onvolledige verbranding bij onvoldoende zuurstof kan koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging veroorzaken.