08.02.2022

Groen gas: zo kan je in de toekomst duurzaam verwarmen op gas

Groen gas is een betrouwbare, hernieuwbare en ruim voorradige energiebron. Met dezelfde kwaliteiten als klassiek aardgas, maar met een duurzamere productie is het de ideale opvolger van het gas waarmee je nu verwarmt. Bovendien kan je zeer gemakkelijk overschakelen op groen gas, zonder aanpassing aan je huidige verwarmingsketel op gas.

Hernieuwbare energiebron met toekomst
De allerbelangrijkste troef van groen gas zit in de naam zelf. Het productieproces van groen gas is namelijk groen. Dat begint bij de basisgrondstof: reststoffen uit land- en tuinbouw en huishoudelijk restafval. Dat organische afval wordt gevaloriseerd, waardoor enerzijds de afvalberg verkleint en anderzijds een hernieuwbare energiebron ontstaat: biomassa. Dat wordt vergist en opgezuiverd tot biomethaan dat als groen gas geïnjecteerd kan worden in de bestaande distributie- en transportnetten van gas. Lees meer over groen gas.

Waarom overstappen naar groen gas?
Om over te schakelen van gas naar groen gas hoef je zelf niets te doen. Groen gas komt namelijk op exact dezelfde manier naar je woning als klassiek aardgas. Biomethaan – of groen gas – kan zonder aanpassingen in het bestaande gasnet geïnjecteerd worden. Er hoeven dus geen nieuwe gasleidingen aangelegd te worden en je kan je bestaande verwarmingsketel blijven gebruiken. Groen gas is bovendien compatibel met de nieuwste technologieën om te verwarmen, zoals zonneboilers, brandstofcellen en hybride ketels. En in tegenstelling tot zon en wind is de aanvoer van organisch afval constant. Ontdek zes goede redenen om te kiezen voor groen gas.

In volle ontwikkeling
Groen gas zal de komende jaren alleen maar groener worden. Gas heeft namelijk vanaf dag één een positief effect op het milieu en de luchtkwaliteit. Zo daalt de CO2-uitstoot met 40%, wordt 77% minder fijnstof uitgestoten en zijn er 90% minder NOx-deeltjes. Het aantal projecten waarbij warmte en elektriciteit geproduceerd worden uit organisch afval zal dan ook een hoge vlucht nemen.
In Merksplas injecteert intercommunale IOK al sinds 2018 groen gas in het aardgasnet van Fluvius. In de Henegouwse gemeente Bons-Villers komen sinds eind 2021 tientallen boeren elke dag hun oogstresten storten. Deze ‘input’ wordt vergist tot biogas, en na behandeling als biomethaan in het openbare gasnet geïnjecteerd. Tienduizenden gezinnen gebruiken zo al 100% groen gas van hernieuwbare oorsprong. Vaak zonder dat ze het weten, want de toepassingen van biomethaan zijn identiek aan die van traditioneel aardgas. Ook op de bedrijfssite van Verko in Appels zal er groen gras, opgewekt uit GFT, in het gasnet van Fluvius geïnjecteerd worden.

Groengasregister
Kies jij voor groen gas? Die keuze kan je maken bij je energieleverancier. Om de herkomst van het groene gas te waarborgen, werd het Green Gas Register opgericht en werden Groen Gas Certificaten in het leven geroepen. Op die manier kunnen organisaties aantonen dat het groen gas dat zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria. Het groengasregister speelt zo een belangrijke rol in de overgang naar een groenere energievoorziening.

Meer weten over de rol van groen gas in de energietransitie? Surf naar www.greengasplatform.be.

Biomethaan CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws