10.03.2022

REPowerEU zal afhankelijkheid van Russisch gas verminderen

De Europese Commissie heeft een ontwerpplan aangekondigd om Europa ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, te beginnen met gas, in de context van de Russische invasie in Oekraïne.
Het plan bevat ook een reeks maatregelen om de stijgende energieprijzen in Europa aan te pakken en de gasvoorraden voor de komende winter aan te vullen. Europa wordt al maanden geconfronteerd met stijgende energieprijzen, maar de onzekerheid over het aanbod maakt het probleem vandaag nog erger.

REPowerEU - een einde maken aan onze afhankelijkheid van Russisch gas tegen 2030
Om dit te bereiken stelt de Commissie voor een REPowerEU-plan te ontwikkelen dat de veerkracht van het EU-brede energiesysteem zal versterken en gebaseerd zal zijn op twee pijlers de gasvoorziening te diversifiëren door meer LNG en pijpleidingen van niet-Russische leveranciers in te voeren, alsook meer biomethaan en waterstof te produceren en in te voeren; en het gebruik van fossiele brandstoffen in onze huizen, gebouwen, industrie en elektriciteitssysteem sneller terug te dringen door de energie-efficiëntie te verhogen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie op te voeren en knelpunten in de infrastructuur aan te pakken. Hierdoor kan de vraag van de EU naar Russisch gas tegen het einde van het jaar met tweederde worden verminderd.
De Europese Commissie heeft als onderdeel van haar REPowerEU-plan een streefcijfer aangekondigd voor de productie van 35 miljard kubieke meter (bcm) biomethaan in de EU tegen 2030. Hiermee wordt beoogd 20% van het uit Rusland ingevoerde aardgas te vervangen door een duurzaam, goedkoper en plaatselijk geproduceerd alternatief. Biomethaan helpt ook de blootstelling aan schommelende voedselprijzen te verminderen, aangezien het digestaat, een nevenproduct van de biomethaanproductie, de momenteel dure synthetische meststoffen vervangt. Dit kan grotendeels worden bereikt met afval en restgrondstoffen (zie bijlage). Er kan ook een rol worden weggelegd voor duurzame gewassen die worden geproduceerd in sequentiële of dubbele teeltregimes zonder concurrentie met de voedsel- en voederproductie.

Vandaag produceert de EU 3 miljard m3 biomethaan. Om tot 35 bcm te stijgen, moeten duurzame biomassagrondstoffen, voornamelijk afval en residuen, worden gemobiliseerd en moeten ongeveer 5.000 nieuwe biomethaaninstallaties worden gebouwd. Vanuit technisch oogpunt is dit haalbaar in de komende acht jaar. En het is ook kosteneffectief. Er zou 80 miljard aan kapitaalinvesteringen nodig zijn, Europees geld dat in onze nationale economie wordt gestoken. Het stelt ons in staat biomethaan te produceren tegen een veel lagere kostprijs dan de prijs van aardgas in de afgelopen maanden, zelfs zonder de CO2-prijs. En naast de bouw van nieuwe geïntegreerde biogas-biomethaaninstallaties zou het ook mogelijk zijn op kosteneffectieve wijze methanisatie-eenheden toe te voegen aan bestaande biogasinstallaties. Wij pleiten ook voor een snelle commercialisering van de vergassingstechnologie, waarmee biomethaan uit houtresidu's kan worden geproduceerd.

De Commissie stelt voor om samen met de lidstaten na te gaan welke projecten het meest geschikt zijn om deze doelstellingen te halen, voortbouwend op het aanzienlijke werk dat reeds is verricht op het gebied van nationale herstel- en veerkrachtplannen. Het streefcijfer voor biomethaan moet niettemin worden opgenomen in de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie en andere wetgeving. Wij verheugen ons erop te blijven samenwerken met de Europese Commissie en de federale en regionale regeringen om deze nieuwe doelstelling te bereiken.
 

Biomethaan Circulaire economie Rijden op CNG CO2 uitstoot Groene waterstof Groengas Verwarmen op gas LNG Nieuws