08.03.2022

IGEAN hernieuwt biogasinstallatie en investeert in biomethaan

Sinds 1992 is IGEAN actief bezig met het verwerken en herwaarderen van groen en gft tot compost en groene energie op de voormalige stortplaats in Brecht. Doorheen de jaren breidden de activiteiten op de site niet alleen uit, maar werden ze ook gewaardeerd met o.a. een Vlaco-certificaat voor het geproduceerde compost en erkenning door de VREG als erkend producent van hernieuwbare energie.

Het afgelopen jaar heeft een team experten gedetailleerd en breed onderzoek gedaan naar zowel de installatie en processen op huidige site, externe factoren die de werking beïnvloeden, ontwikkelingen op de markt en de uitdagingen voor IGEAN én haar stakeholders. Hun rapport en advies werd in het najaar van 2021 uitvoerig voorgesteld en verduidelijkt aan lokaal bestuur Brecht en de leden van de Raad van Bestuur van IGEAN. In december 2021 gaf de RVB unaniem groen licht voor een ambitieus toekomstplan voor de site Noord dat een duurzaam en toekomstgericht antwoord biedt op de uitdagingen van groen- en gft-verwerking.

Van afvalsite naar energiesite
IGEAN wil met dit plan de afvalsite inrichten als groene energiesite. Vernieuwend was IGEAN al begin jaren 90 met de toonaangevende sanering van de stortplaats, de 1e vergistingsinstallatie ter wereld volgens de DRANCO-technologie en de eerste stortgasmotor. Die rol wil IGEAN opnieuw opnemen, met als doel om zo een antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen van onze aangesloten besturen.

Het toekomstplan is een combinatie van zowel investeringen in kostenbesparende maatregelen en de inspanning om te voldoen aan de voorwaarden om opnieuw groenestroomcertificaten te kunnen bekomen. Zo kiest IGEAN voor een uitgebreide voorbehandeling van het gft en een natte nabehandeling van het digestaat, gecombineerd met een tunnelcompostering, om de restfracties te verminderen en selectiever te scheiden zodat deze als nieuwe grondstoffen kunnen worden gevaloriseerd. Hierdoor leveren ze een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de kringloop, de circulaire economie. IGEAN bouwt een nieuwe vergister ter vervanging van de bestaande vergister en installeert nieuwe WKK motoren om groene stroom en groene warmte op te wekken uit het biogas. Stortgas wordt dan weer geherwaardeerd tot biomethaan dat als duurzaam alternatief in het aardgasnet kan geïnjecteerd worden. Een muur rond de groencompostering wordt uitgerust met geursproeiers om de eventuele hinder voor omwonenden onder controle te houden.

Deze investering van zo'n 40 miljoen euro wordt mogelijk gemaakt dankzij een daling van de operationele kosten en maximale subsidies en investeringssteun. Dit alles met als belangrijk uitgangspunt om de gate fee voor onze besturen stabiel te houden.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas Nieuws