10.06.2022

Ben jij de Green Gas Business Developer die we zoeken?

Het potentieel van biomethaan als alternatief voor fossiel gas wordt geraamd op ten minste 10 tot 20% van het jaarlijkse aardgasverbruik in België. Vandaag bestaat slechts een fractie van dat potentieel en zijn er slechts 5 biomethaanproductie-installaties in gebruik. In het kader van haar nieuwe missie wil Gas.be een sleutelrol spelen bij het opstarten van nieuwe projecten voor biomethaanproductie in België door HET referentiepunt van het land te worden voor alles wat met biomethaan te maken heeft en door gunstige voorwaarden te creëren voor de ontwikkeling ervan. Daarvoor zijn we op zoek naar een Green Gas Business Developer. Stuur je kandidatuur op via mail op info@gas.be

Opdracht: Binnen ons Green Gas Platform werk je aan het creëren van de vereiste voorwaarden voor de ontwikkeling van de biomethaanmarkt in België.
Dat omvat:

•    Marktanalyse
o    Je verwerft een grondige kennis over de biomethaanmarkt en je houdt je voortdurend op de hoogte. Je identificeert de sleutelspelers in België en de buurlanden en je volgt de technologische en reglementaire ontwikkelingen (in de EU en België) op.
o    Je identificeert zowel de essentiële motors voor de ontwikkeling van de biomethaanmarkt als de eventuele hindernissen voor die ontwikkeling. Je bepaalt en onderneemt de nodige acties om voordeel te halen uit die motors en de hindernissen te overwinnen.
o    Je zorgt ervoor dat het onderwerp “biomethaan” op de agenda staat van de gewestelijke en federale overheden.

•    Marktinformatie
o    Je promoot de toegevoegde waarde die Gas.be en Green Gas Platform kunnen hebben als facilitator van de energietransitie.
o    Je ontwikkelt en actualiseert de website van het Green Gas Platform om er HET centrale informatiepunt over biomethaan in België van te maken.
o    Je houdt de marktspelers op de hoogte van de troeven en het potentieel van biomethaan in België via de website, het organiseren van of deelnemen aan opleidingen, seminaries of beurzen.

•    Marktontwikkeling en verkennende activiteiten
o    Je gaat gesprekken aan met de betrokken stakeholders en mogelijke partners met als doel de markt te ontwikkelen.
o    Je bouwt constructieve en efficiënte relaties uit met externe partners (overheden, initiatiefnemers, exploitanten van biomethaanproductie-eenheden, beheerders van vervoers- en distributienetten van aardgas, Europese, Belgische of buitenlandse verenigingen, enz.).
o    Je identificeert en begeleidt initiatiefnemers en je brengt biomethaanproducenten en potentiële klanten die hun verwarming, vervoer of productie willen vergroenen, bij elkaar.

Profiel:
•    Je beschikt over een masterdiploma in ingenieurswetenschappen, economie of gelijkwaardig;
•    Je hebt minstens 3 tot 5 jaar relevante professionele ervaring met de ontwikkeling van industriële projecten, bij voorkeur met betrekking tot de energie- of gassector;
•    Je hebt idealiter ervaring met de ontwikkeling van projecten in verband met groen gas of alternatieve energiebronnen;
•    Je hebt een uitgesproken teamgeest en kan ook projecten zelfstandig beheren (van het idee tot de uitvoering);
•    Je werkt vlot transversaal en kan meerdere taken tegelijk beheren;
•    Je hebt goede zakelijke vaardigheden en bent proactief en resultaatgericht;
•    Je hebt een ontwikkelde analytische geest;
•    Je bent flexibel en kan je gemakkelijk aanpassen aan je werkomgeving;
•    Je bent een uitstekend onderhandelaar en uiterst communicatief;
•    Je beheerst vlot het Nederlands, het Frans en het Engels.

Bijkomende info:
•    Type contract: Contract van onbepaalde duur
•    Type functie: Kader

Stuur je kandidatuur op via mail op info@gas.be

Biomethaan Circulaire economie Groengas Nieuws