17.12.2021

Fluxys staat klaar om de waterstofinfrastructuur uit te bouwen.

In het kader van het commerciële proces dat is opgestart in januari 2021 met het oog op de ontwikkeling van een waterstof- en CO2-infrastructuur in België, vraagt Fluxys vandaag - door middel van de lancering van informatiememoranda - aan industriële partijen om hun belangstelling uit te spreken voor een aansluiting op waterstof- en/of CO2-infrastructuur met open toegang.

Fluxys heeft in januari 2021 mogelijke gebruikers en industriële spelers van het toekomstige waterstof- en CO2-net gevraagd deel te nemen aan een informatieve marktraadpleging. De verzamelde informatie bracht een duidelijk overzicht van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd kunnen evolueren.

De lancering vandaag van de informatiememoranda voor waterstof- en CO2-infrastructuur is een volgende stap in de richting van het aanleggen van nieuwe leidingen en het herbestemmen van bestaande infrastructuur in lijn met de marktbehoeften. Op die manier kan Fluxys tegen midden 2026 zorgen voor efficiënt vervoer van zowel waterstof als CO2.

Deze stap naar de markt ligt volledig in het verlengde van de in oktober 2021 gepubliceerde waterstofstrategie van de federale regering. Fluxys stelt voor de nodige infrastructuur te ontwikkelen op het niveau van industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met buurlanden om zo van België een invoer- en transithub te maken in een pan-Europees net voor waterstofvervoer.

Steven Van Caekenberghe, hoofd van het H2- en CO2-programma van Fluxys: "Dit is een concrete stap vooruit om de energietransitie reëel en tastbaar te maken. Vandaag gaan we naar de markt met specifieke voorstellen voor infrastructuur met open toegang om het energiesysteem te decarboniseren. We vragen ook alle partijen om hun belangstelling uit te spreken zodat we samen kunnen vooruitgaan op weg naar het doel van koolstofneutraliteit."

Circulaire economie CO2 uitstoot Groene waterstof Nieuws