Transport en opslag

De verbruiksgebieden zijn vaak ver verwijderd van de ontginningsgebieden. Transport van aardgas over lange afstand is dus nodig.

Pijpleidingen van sterk staal

Een pijpleiding bestaat uit aan elkaar gelaste buizen uit sterk staal. De diktes variëren van enkele millimeters tot ruim een centimeter. De diameter schommelt tussen 20 cm en 1 m of meer (de grootste tot nu toe meet 1,40 m).
 
Vaak krijgen de buizen een beschermende mantel, nog voor ze aan mekaar gelast worden. De laszones worden zeer streng gecontroleerd. Na die controle en voor de leiding in de sleuf neergelaten wordt, krijgen de lassen nog een extra bekleding ter bescherming.

Pijpleidingen over het land

Het gas in de leiding moet op een druk van ongeveer 70 bar blijven om een hoge transportsnelheid te waarborgen. Langs het net bevinden zich krachtige compressiestations (ongeveer om de 80 km) die hiervoor zorgen.

Onderzeese pijpleidingen

In de Noordzee liggen meer dan 2000 km diverse pijpleidingen.
De leidingen Norpipe, Statpipe en Europipe verbinden de velden van de Noorse aardgaszone met Emden aan de Duitse kust. De Zeepipe voorziet sinds 1993 het transport van Noors aardgas tussen Troll (Noorwegen) en Zeebrugge. Later werd de Zeepipe ontdubbeld zodat er nu ook een pijpleiding in Duinkerken aankomt.
 
Eind 1998 werd de Interconnector in dienst gesteld, een gasleiding tussen Bacton op de Britse kust en Zeebrugge. Hierlangs wordt het Brits aardgas naar continentaal Europa vervoerd en omgekeerd. Eind 2006 werd een tweede leiding (de BBL) tussen Bacton en het continent in gebruik gesteld.

Methaantankers vervoeren vloeibaar aardgas

Aardgas in vloeibare vorm neemt 600 maal minder volume in dan in gasvorm, wat het vervoer over zee economisch aantrekkelijker maakt.
 
Aardgas kan vloeibaar gemaakt worden bij een druk van 600 bar of bij zeer koude temperaturen en een normale atmosferische druk. Het vloeibare gas of LNG (Liquid Natural Gas) wordt bewaard en vervoerd bij atmosferische druk en een temperatuur van -163°C.
 
De handel van vloeibaar aardgas heeft zich sinds 1990 over heel de wereld sterk ontwikkeld. Het vertegenwoordigt meer dan een kwart van de totale wereldhandel van aardgas. Meer dan de helft van de handel gebeurt in Azië, maar de techniek van de methaantankers werd grotendeels in West-Europa ontwikkeld.

De eerste methaantankers hadden een capaciteit van 25.000 kubieke meter LNG. Nu varen tankers waarvan de capaciteit soms tien keer groter is.

De infrastructuur omvat meer dan alleen de tankers

De infrastructuur omvat meer dan alleen de tankers

Om vloeibaar aardgas te vervoeren is meer nodig dan alleen de tankers. In deze infrastructuur vertegenwoordigen de vloeibaarmaking, de bouw van de methaantankers en de opslag de grootste investeringen.

  • Een pijpleiding die het gasveld met de kust verbindt
  • Een vloeibaarmakingsfabriek en opslagtanks in de inscheephaven
  • Een of meerdere methaantankers met kuipen die vaak in de romp van het schip geïntegreerd zijn en waarin het gas vloeibaar gehouden wordt
  • Een ontvangsthaven waar het gas ontscheept, opgeslagen en opnieuw vergast wordt
  • Een pijpleiding die de haven met de verbruikzones verbindt
Technologische innovaties verlagen de kosten

Technologische innovaties verlagen de kosten

Dankzij technologische innovaties zijn de kosten voor het vervoer van vloeibaar aardgas aanzienlijk gedaald. Dezelfde evolutie is zichtbaar bij de aardgasleidingen. Daardoor worden altijd meer gasreserves exploiteerbaar. Met de terminal van Zeebrugge beschikt België in 2009 over een hervergassinscapaciteit van 9 miljard m3/jaar.

Transport in België

Meer info

Opslag

Door het aardgas op te slaan in grote reservoirs, kunnen we verbruiksschommelingen opvangen. Bovendien zijn we zo ook voorbereid op mogelijke vertragingen in de leveringen.
 
Belgische aardgasopslagcentra:

  • Zeebrugge: reservoirs met vloeibaar aardgas
  • Loenhout: aardgas in gasvorm in diepe waterhoudende grondlagen