Laboratorium met wereldfaam

Ons laboratorium is zowel in de wereld als op het niveau van de nationale en internationale autoriteiten een technische en reglementaire referentie.

Onze gesprekspartners

 • Belgische en buitenlandse fabrikanten, producenten en verdelers van toestellen
 • Belgische en Europese overheden
 • Beroeps- en consumentenverenigingen
 • Normalisatie- en opleidingsinstituten
 • Partners en collega’s uit de sector
 • Onderzoekscentra en universiteiten 

Erkend door diverse overheden en organismen

 • Geaccrediteerd door BELAC volgens de norm ISO 17025
 • Actief lid van LABTQ, een vereniging van verschillende Europese laboratoria die zich bezighouden met rendements- en emissiemetingen van energieverbruikende toestellen
 • Heeft deel uitgemaakt van het GASQUAL consortium. Het doel van dit project: het bestuderen van de invloed van de gaskwaliteit op de veiligheid, de energieprestaties en de emissie van de geïnstalleerde en nieuwe toestellen op de markt
 • De KVBG is een aangewezen organisme in het kader van de “bouwproductenrichtlijn” 

Onze toepassingsgebieden

 • Proeven op gastoestellen
  • Controle op veiligheid, rendement en uitstoot en de daaruit voortvloeiende toekenning van het Europese Ecolabel
 • Controle van in België gecommercialiseerde gastoestellen
  • Op vraag van de overheid in het kader van de marktcontrole
 • Proeven op toebehoren voor binneninstallaties
  • Test op de conformiteit aan Belgische normen (bijv. Bestendigheid tegen hoge temperaturen)
 • Gasanalyse
  • KVBG controleert voor zijn leden het odorisatieniveau van het in België verdeelde aardgas, zowel in het labo als in situ.

Onze referenties

 • Technigas
  • Dit Belgisch aangewezen organisme werkt in het kader van de CE-markering. Voor deze opdrachten doet het een beroep op de expertise van het laboratorium van de KVBG
 • Certigaz
  • Een Frans aangewezen organisme officieel erkend voor de CE-markering. Het vertrouwt het technische gedeelte van de certificering soms toe aan de KVBG
 • LABTQ
  • Een vereniging van verschillende Europese laboratoria opgericht om de nauwkeurigheid van de rendements- en emissiemetingen van de energieverbruikende toestellen te verbeteren. Zij beheren een kwaliteitslabel voor de laboratoria die actief zijn op dat gebied. Dit netwerk laat de KVBG toe om mee te werken aan vergelijkende testen en informatie uit te wisselen
 • De FOD Economie en INERIS (Frankrijk)
  • Staan in voor het markttoezicht en doen een beroep op de KVBG om te controleren of de toestellen die op de markt worden gebracht in overeenstemming zijn met de richtlijn “gastoestellen”
 • Fabrikanten
  • Tientallen nationale en internationale fabrikanten van aardgastoepassingen maken gebruik van de expertise van het laboratorium voor advies, testen en de afstelling van toestellen.