“Met groene stroom alleen komen we er niet”

Wat is groen gas?

Hoe helpt gas ons de klimaatdoelstellingen te halen?

Tegen 2050 wil Europa tot 95% minder broeikasgassen uitstoten. Maar momenteel is slechts 12% van de Belgische energie afkomstig uit hernieuwbare energie van zon of wind. Met groene stroom alleen komen we er voorlopig dus niet. Gelukkig wordt gas zelf steeds groener en biedt het heel wat duurzame oplossingen in combinatie met andere energiebronnen.

Gas wordt steeds groener.

 • Gas heeft vanaf dag één een positief effect op het milieu:
  • -77% fijn stof
  • -90% NOx
  • -16% CO2
 • Hybride ketels en toestellen in combinatie met hernieuwbare energie kunnen je CO2-uitstoot halveren. Als je een oude gasketel vervangt door een van deze moderne toepassingen op gas ontvang je bovendien een premie van Gas.be.
 • Biogas, biomethaan en groen gas zijn in volle ontwikkeling. Hiermee kunnen we binnenkort lokaal warmte en elektriciteit produceren uit organisch afval.
 • Momenteel staan er al meer dan 200 bio-installaties in België die energie opwekken voor hun eigenaars.
 • In Beerse staat de eerste biomethaanproductie-eenheid die zijn gasoverschot in het netwerk injecteert. Verschillende nieuwe projecten zullen volgen.
 • Het groengasregister vereenvoudigt en garandeert de duurzaamheid van de productie en het gebruik van groen gas in België aan de hand van officiële Garanties van Oorsprong.

Gas is een duurzame en innovatieve oplossing voor energieopslag en -transport:

 • Power-to-gas: het gasnetwerk kan gebruikt worden als batterij voor de opslag van het teveel aan hernieuwbare energie uit het elektriciteitssysteem
 • Groen gas kan als bijkomende koolstofneutrale energiebron gebruikt worden door gezinnen en bedrijven met behulp van innovatieve gastechnologie
 • Het gasnet kan ook gebruikt worden om opgevangen CO2 te vervoeren

Het gasnetwerk is ook geschikt voor het transport van groen gas.

 • De huidige gasinfrastructuur is future proof: naast biomethaan en synthetisch gas kunnen we zelfs waterstof in grote hoeveelheden transporteren via het bestaande netwerk.
 • In de toekomst zal het transport van gas kostenefficiënt blijven want we hebben geen nieuwe infrastructuur nodig.
 • Gastransport verloopt zeer efficiënt want het heeft een hoge energiedichtheid.
Meer blogartikelen